Zeitklang im Museum II

Zeitklang im Museum II
Wiener Concert-Verein, Dirigent: Martin Kerschbaum

Freitag @ 19:30

Bregenz

Zeitklang im Museum II

Wiener Concert-Verein

Dirigent: Martin Kerschbaum

Werke von: Murat Üstün, Hannes Raffaseder, Michael Amann,

Helmut Schmidinger, Richard Dünser;
Venue Info

Address
Bregenz Vorarlberg Museum Vorarlberg Museum / Bregenz
Bregenz