CD Produktion, Mozart Violinkonzerte

Salzburg Odeion

Salzburg Odeion Salzburg Odeion
Salzburg Odeion

18-20.2.2019
CD Produktion, Mozart Violinkonzerte

Universitätsorchester Oberschützen

Oberschützen Kulturzentrum

Oberschützen Kulturzentrum Oberschützen Kulturzentrum
Oberschützen Kulturzentrum

Universitätsorchester Oberschützen
Fagott: David Seidel
Dirigent: Martin Kerschbaum